HF Vesterkæret

Seneste nyt fra bestyrelsen

Aflæsning af vandure

Det er nu muligt at indberette vand, husk det skal gøres inden den 15. november. Indberetter man for sent koster det en bod på 500 kr. Følg linket her til

Ved afbud til havegang

Hvis man er forhindret i at få klargjort til havegang pga ferie eller sygdom, skal det være bragt i orden inden 8 dage. Bestyrelsen skal informeres, hvis dette ikke kan

Parkering i havegangene

Husk at parkering i havegangene er stregt forbudt. Det er kun tilladt med af- og pålæsning.

Larm i weekenderne

Al brug af motordrevne haveredskaber og generatorer i sæsonen fra 1. maj til 30. sep., må ikke finde sted fra lørdag kl. 12.00 til mandag kl. 08.00, samt på helligdage.

Rottebekæmpelse

Nye vejledninger fra Aalborg kommune ang. rottebekæmpelse: Vi “rotter” os sammen.

Ventelisten for 2023

Ventelisten er fyldt op for 2023 – Tak for den store interesse. Ventelisten vil åbne igen marts 2024.