HF Vesterkæret

Seneste nyt fra bestyrelsen

Ved afbud til havegang

Hvis man er forhindret i at få klargjort til havegang pga ferie eller sygdom, skal det være bragt i orden inden 8 dage. Bestyrelsen skal informeres, hvis dette ikke kan

Parkering i havegangene

Husk at parkering i havegangene er stregt forbudt. Det er kun tilladt med af- og pålæsning.

Larm i weekenderne

Al brug af motordrevne haveredskaber og generatorer i sæsonen fra 1. maj til 30. sep., må ikke finde sted fra lørdag kl. 12.00 til mandag kl. 08.00, samt på helligdage.

Rottebekæmpelse

Nye vejledninger fra Aalborg kommune ang. rottebekæmpelse: Vi “rotter” os sammen.

Ventelisten for 2023

Ventelisten er fyldt op for 2023 – Tak for den store interesse. Ventelisten vil åbne igen marts 2024.