HF Vesterkæret

Generalforsamling

Tilmeldingsformular 2022:

Kvittering modtages umiddelbart med det samme. Hvis tilmeldingsblanketten fejler:

(mellem 8-22) Ring til: 91 83 00 02

(døgnet rund) Mail til: formand@vesterkaeret.dk

Udfyld kommentaren gerne med forslag til generalforsamlingen eller hvad du ønsker at stille op som.

Tilmeld nu, og evt. indsend forslag på et senere tidspunkt til: formand@vesterkaeret.dk

Kære medlem af Haveselskabet Vestkær

Hermed indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 9.2 som afholdes:

Onsdag den 9. Marts 18:00 – 22:00 (Uge 10)

Adresse: Haraldslund, Taffelsalen, sal 2

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
 4. Behandling af indkommende forslag
 5. Valg af:
  1. Kasserer (2022)
  2. 4 Bestyrelsesmedlemmer (2022)
  3. Suppleanter
  4. Vurderingsfolk
  5. Revisor -/revisor suppleant
  6. Bunkermand
  7. Festudvalg
 6. Eventuelt

Emne fra bestyrelsen: venteliste

Det er nu muligt at være 7 bestyrelsesmedlemmer i alt.

indkommende forslag bedes sendt ind senest 22. feb.

2 uger før Generalforsamlingen følger:

 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab for 2021
 • Budget for 2022
 • Indkommende forslag
 • personer som ønsker at stille op til div. poster

På valg

2022 Kasserer

Have 017 Anette Jensen

2022 4 Bestyrelsesmedlemmer 

Have 009 Lis

Have 128 Marianne

Have 000 dig?

Have 000 dig?

Der åbnes for vand lørdag d. 26 marts 2022, kl. 11:00

HUSK at lukke jeres stophane i brønden inden åbning af vand, 

ellers koster det en bod, hvis der løber vand ud i haven eller hus!!