HF Vesterkæret

Hækklip

Hækken skal være klippet inden kl 17:00

Havegang

Fokus på ukrudt fra hækken og ud til midten af vejen samt huller i vejen.

Havegang og hækklip

Hækken skal være nyklippet. Fokus på ukrudt fra hækken og ud til midten af vejen samt huller i vejen.

Havegang

Årets sidste havegang. Fokus på ukrudt fra hækken og ud til midten af vejen samt huller i vejen.