HF Vesterkæret

Aflæsning af vandure

Når vandet lukkes den 29. oktober vil det være muligt at indsende vandaflæsninger via denne side. Mere info følger! Indberetningsperioden bliver 29. oktober til den 15. november. Indberetter man for sent

Læs mere »

Ved afbud til havegang

Hvis man er forhindret i at få klargjort til havegang pga ferie eller sygdom, skal det være bragt i orden inden 8 dage. Bestyrelsen skal informeres, hvis dette ikke kan lade

Læs mere »

Larm i weekenderne

Al brug af motordrevne haveredskaber og generatorer i sæsonen fra 1. maj til 30. sep., må ikke finde sted fra lørdag kl. 12.00 til mandag kl. 08.00, samt på helligdage. Og

Læs mere »