HF Vesterkæret

Rottebekæmpelse

Nye vejledninger fra Aalborg kommune ang. rottebekæmpelse: Vi “rotter” os sammen.