HF Vesterkæret

Byggeri

I forbindelse med alle former for byggeprojekter, det være sig renovering, ombygning, tilbygning samt nybygning af huse, drivhuse, legehuse, skure, udhuse og overdækkede terrasser med mere, skal der afleveres en tegning til bestyrelsen, af det pågældende byggeprojekt inden byggeprojektet påbegyndes.

Af tegningen skal der klart og tydeligt fremgå, hvilket nyt byggeprojekt der er tale om, byggeprojektets størrelse – længde x brede, højde, antal m2 og afstand/beliggenhed i forhold til skel med mere, samt hvilke eksisterende bygninger – gælder også overdækkede terrasse, deres størrelse – længde x brede, højde, antal m2 og afstand/beliggenhed i forhold til skel med mere, der allerede forefindes i kolonihaven, således at samlede bebyggede areal på grunden fremgår af tegningen.

Det påtænkte byggeprojekt må først påbegyndes efter godkendelse af bestyrelsen.

Der henvises i øvrigt til “almindelige bestemmelser for kolonihaver” fra Aalborg kommune stykke 4 “byggeregler”


Almindelige bestemmelser for kolonihaver i Aalborg kommune

 

Al henvendelse vedr.
Byggeansøgning /Ombygning/ Nybygning


byggeri@vesterkaeret.dk