HF Vesterkæret

Havesalg

Hvem skal vi kontakte for at få en vurdering?

 • Du skal kontakte Michael, have 108, tlf.: +45 20 87 97 37.
  Du kan se de udvalgte dage i tavlen.

Vurderingsdatoer for 2023

 • 30. marts
 • 12. april
 • 27. apri
 • 11. maj
 • 30. maj
 • 13. juni
 • 30. juni
 • 17. august
 • 31. august
 • 14. september
 • 28. september
 • 12. oktober

Hvor længe gælder en vurderingsrapport?

 • En vurderingsrapport gælder i 12 måneder eller indtil næste salg. Dog altid kun indtil næste havesalg.

Hvad skal jeg have med til en vurdering?

 • Have en løsøreliste klar.

Hvad er løsøre?

 • Løsøre defineres som tilbehør til hovedhus, udhus mv., og som ikke er nagelfast eller tilpasset inventar. Eksempelvis standardhvidevarer, møbler, gardiner, lamper osv. Et komfur opstillet i en skabsrække er f.eks. løsøre.

  Du skal skrive individuelt beløb samt totalløb. (NB. Løsørebeløb kan maximalt udgøre 20% af den samlede vurdering).   NB. De ting der påføres løsøresedlen er også de ting der er med i et eventuelt salg. Er der ting du ikke ønsker solgt anbefales det derfor at fjerne disse ting inden eventuel vurdering.

Hvad koster det at få en vurdering?

 • Vurderingsgebyret, kr. 1.000,-, indbetales på reg, nr. 9286 konto nr. 1930097434

Hvis mit hus er for tæt på skel

Se reglerne for vurdering her.


Hvad skal jeg gøre når mit hus er vurderet?

Vi er overgået til ventelister efter krav fra Aalborg kommune derfor:

 • Når dit hus er vurderet og du vil have en køber fra ventelisten, skal du aftale et salgstidspunkt på følgende mail: salg@vesterkaeret.dk. De udvalgte dage for salg står længere nede på siden her.

Mailen skal indeholde følgende:

 • 2-3 datoer for åbent hus (vælg gerne hverdagsaftener eller weekend, så flest muligt vil kunne deltage)
 • Lidt forskellige billeder af huset og haven.
 • Kort beskrivelse af haven/huset.
 • Løsøreliste
 • Dine kontaktinformationer enten e-mail eller tlf-nr.

Så vil vi sende det sammen med vurderingsrapporten ud til alle fra ventelisten med besked om, at de skal tilmelde sig åbent hus direkte til dig.

Det vil være muligt at få haven solgt på følgende datoer i 2023:

 • Datoerne kommer snarest

Max 5 haver sælges pr. dag, først til mølle princip

Ved salg skal salgsbeløbet for haven, indbetales på haveforeningens konto: reg: nr. 9286 konto nr. 1930097434. 
Beløbet skal stå på kontoen  senest 2 dage inden kontraktunderskrivelse.

Beløbet bliver overført til sælger 6 dage efter salgsdatoen, minus 100 kr. (bank gebyr) samt 1500,- for salg.

Fra 2023 opkræves et indmeldelsesgebyr fra køber på 1000,- der indbetales i forbindelse med køb af kolonihaven.

Der laves også refusionopgørelse af haveleje/vand/forsikring, så sælger kun betaler for den del af haveåret, som de har været ejere. Køber overtager herefter lejen samt vandforbrug/forsikring (GF 2023).