HF Vesterkæret

Forsikring

Kollektiv forsikring

Haveselskabet har i samarbejde med Alka etableret en kollektiv forsikring med fællespolice.
Policen bliver udleveret sammen med lejeaftalen ved køb af have og betalingen indgår i den årlige haveleje.

Har du været uheldig og have haft indbrud skal det anmeldes til politiet og derefter tages kontakt til Alka.
Husk at kontakte kasseren på kasserer@vesterkaeret.dk, hvis du har anmeldt en skade/indbrud til alka