HF Vesterkæret

Generalforsamling er udsat.

På grund af udviklingen i Corona virus, har Bestyrelsen i Haveselskabet Vesterkær, besluttet at udsætte generalforsamlingen

den 18/3 kl. 19.00 i Haraldslund. Da vi normalt vil være ca. 80 – 90 

personer i lokalet, vil det ikke være forsvarligt at afholde generalforsamlingen, i henhold til de nye oplysninger fra Sundhedsstyrelsen.

Bestyrelsen vil opdatere jer, angående indkaldelse til en ny dato for generalforsamlingen.

Der vil som planlagt blive åbnet for vandet den 28/3 ca. kl 12.00. Er der spørgsmål, kan Bestyrelsen kontaktes på Tlf.

Hilsen på Bestyrelsens vegne

Formand

Jan Pedersen.