HF Vesterkæret

Ved afbud til havegang

Hvis man er forhindret i at få klargjort til havegang pga ferie eller sygdom, skal det være bragt i orden inden 8 dage. Bestyrelsen skal informeres, hvis dette ikke kan lade sig gøre. Kontakt via info@vesterkaeret.dk.