HF Vesterkæret

Vand

Vand:

Der bliver åbnet for vandet den 27/3-2021 og lukkes igen den 31/10-2021.
Husk at vinter lukke og åbne udluftnings ventilen når der lukkes for vandet.

Målerbrønde med vandur. Målerbrøndende er frostsikre grundet der ingen bund er i, såedes at jordvarmen holder målerrummet frostfri. Det er vigtigt at det isolerede dæksel ligger rigtigt på brønden, bare det vipper lidt så vil kulden trække ned i brønden, der skal være jord til kanten udvendig, ellers kan måleren frostsprænges. Husk at vinter lukke og åbne udluftnings ventilen når der lukkes for vandet.
Luk tilgangsventilen, hvis der ikke bruges vand i længere tid. Hvis dette ikke er overholdt, så hæfter man selv for eventuelle skader. Al installation til og med indgangs stophanen i haven, er have ejerens.