HF Vesterkæret

Ulovlig beboelse Vesterkæret

Til kolonihaveejere i Haveselskabet Vesterkæret.

Bestyrelsen for Haveselskabet Vesterkæret, er blevet bekendt med, at der er fastboende kolonihaveejere i Vesterkæret, her i vinterperioden.

Bestyrelsen vil med denne skrivelse gøre jer, som bor i jeres kolonihavehuse, uden for den tilladte periode fra 1/4 til 31/10 efter kl.21.00 til kl.07.00 opmærksom på, at dette ikke er lovligt.

Vi vil også med denne skrivelse, gøre jer opmærksomme på, at I ved underskrivelse af jeres lejekontrakt, blev gjort bekendt med, at dette er ulovligt, og at I skrev under på dette, da I købte jeres kolonihave.

Vi mener også, at det ikke er rimeligt, at man har en fup adresse uden for kolonihaven, for så at bruge kolonihaven til helårsbrug.

Det er ifølge Aalborg kommunes “Almindelige bestemmelser for kolonihaver”

Kolonihaveforbundet i Danmark`s love

Nordjyske Kreds love

samt Vesterkæret Kolonihaveforenings love, som er vedtaget på vores generalforsamling, forbudt at bo i kolonihaveforeningen i vinterperioden.

Ved overtrædelse af disse love, vil lejekontrakten med Haveselskabet Vesterkæret blive opsagt.

Aalborg kommune og Nordjyske Kreds har ved et møde her i efteråret 2017, talt om at køre en prøvesag ved retten, om ophævelse af lejekontrakten ved ovennævnte tilfælde.

Vi håber på, at der vises forståelse for, at vi som bestyrelse ikke kan se på, at disse regler overtrædes, og at det er bestyrelsens pligt og ret at påpege ulovligheden. Vi håber på, at I vil finde en løsning på jeres problem, så vi I Vesterkæret fremtidig kan overholde de regler og love som er udstedt.

De haveejere som ikke er enige i ovenstående, vil bestyrelsen meget gerne have et møde med, da vi med en dialog måske kan få løst vores problem. Konsekvensen af dette, kan desværre resultere i restriktioner fra Aalborg Kommune.