HF Vesterkæret

Sæsonafslutning

Der inviteres til sæsonafslutning i forbindelse med vandlukning. Bestyrelsen siger tak for en dejlig sæson 2022. Det foregår: søndag 30. oktober kl. 15, og der vil være sodavand og øl til de fremmødte ved molokken.

HUSK: Målerbrøndene er frostsikkert grundet der ingen bund er i, således at jordvarmen holder målerrummet frostfri. Det er vigtigt at det isolerende dæksel ligger rigtigt på brønden, bare det vipper lidt, så vil kulden trække ned i brønden, der skal også være jord til kanten udvendig, for ellers kan måleren frostsprænges. Husk at VINTERLUKKE, og at åbne udluftningsventilen, når der lukkes for vandet. Hvis dette ikke er overholdt, så hæfter man selv for eventuelle skader. Al installation til med indgangs stophane i haven, er haveejerens.

Se guide til vandlukning i brønd her: