HF Vesterkæret

Nyttige Oplysninger 2021

Havegangene:
Der må ikke være huller i vejen, der er sand på bunkeren til at lukke disse. Husk huller i vejene skal også lukkes om vinteren, af hensyn til cyklisterne.

Vand:
Målerbrønde med vandur. Målerbrøndende er frostsikre grundet der ingen bund er i, såedes at jordvarmen holder målerrummet frostfri. Det er vigtigt at det isolerede dæksel ligger rigtigt på brønden, bare det vipper lidt så vil kulden trække ned i brønden, der skal være jord til kanten udvendig, ellers kan måleren frostsprænges. Husk at vinter lukke og åbne udluftnings ventilen når der lukkes for vandet.
Luk tilgangsventilen, hvis der ikke bruges vand i længere tid. Hvis dette ikke er overholdt, så hæfter man selv for eventuelle skader. Al installation til og med indgangs stophanen i haven, er have ejerens.

Containere:
Containere kommer ca. kl. 13 og fjernes dagen efter om morgenen.

Tirsdag d. 4/5-2021 Sten, glas, metal i en container og brændbart haveaffald i en anden container.

Tirsdag d. 6/7-2021 Brændbart haveaffald

Tirsdag d. 9/9-2021 Brændbart haveaffald.

Hækklipning:
Hækken skal være nyklippet søndag d. 4/7 og søndag d. 5/9. Hækken må max være 1,75m høj.

Eftersyn af hæk, skel og havegang:
Bestyrelsen foretager eftersyn d. 1 mandag i hvert måned i sommerperioden. Vi starter den 3. maj og slutter den 4. oktober. Begge dage inkluderet.

Værktøj:

Følgende kan lånes ved henvendelse til bestyrelsen: Pælebor, rørgevind skæresæt, kabel spade, kabel skovl. Husk at rengøre og aflevere det lånte værktøj tilbage hurtigst muligt. Det lånte skal være rengjort efter brug.