HF Vesterkæret

Interne regler

Vedtaget på generalforsamlinger i løbet af årene

 1. Alle hegn skal være tjørn. Hækken må max. være 1.75 cm høj.
 1. Hækken og vej skal til enhver tid holdes fri for ukrudt. Vejen skal holdes ud til midten. Huller i vejen skal lukkes, gælder hele året. Ukrudt og andet affald må ikke henkastes på vejene eller tilstødende ejendom/have.
 2. Bestyrelsen har pligt til i sæsonen, (første mandag i mdr. fra med maj til og med okt.) at efterse hæk og vej. Begge skal være i orden fra søndag aften. Første gang kommer man i tavlen. Ved gentagelser pålægges bod (Bodens størrelse vedtages på general forsamling).
 3. Hæk skal klippes 2 x årligt, se tidspunktet i opslagstavlen. Udsættelse kan kun ske ved ferie og sygdom, ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Ovenstående skal bringes i orden hurtigst muligt, senest ved næste hæk eftersyn. Afbrænding i haven, må ikke finde sted.
 4. Hunde skal føres i snor (hundeefterladenskaber samles op og medtages) Der må der ikke holdes kaniner, høns eller andre slags dyr.
 5. Al unødvendig motorkørsel er forbudt, ligeledes parkering i gangene, af og pålæsning er tilladt (dette af hensyn til evt. brand, politi eller ambulance). Overtrædelse af disse påbud vil medføre bod.
 6. Der må ikke henstilles gamle køretøjer eller anden skrot på selskabets område. Dette gælder også i haverne. I tilfælde af sygdom eller invaliditet, kan der søges om etablering af p-plads. P-pladsen må max være 4×5 eller 3×6 m, og der skal være hæk mellem p-pladsen og have. P-pladsen må kun anvendes til en bil. Hæk skal genetableres ved salg.
 7. Al brug af motordrevne haveredskaber og generatorer i sæsonen fra 1. maj til 30. sep., må ikke finde sted fra lørdag kl. 12.00 til mandag kl. 08.00, samt på helligdage. Og alle hverdage efter kl. 21.00. El hækklipper og lydsvag generator, må bruges i weekenden op til hækklipning.
 8. Alle havelåger skal være forsynet med tydeligt nummer, og være last når haven forlades. Det er ikke tilladt at flytte havelågen, uden tilladelse fra bestyrelsen.
 9. Åben ildsteder, kakkelovne, pejse, som kræver skorsten, må ikke opføres i haverne. Se i øvrigt også vedtægter. Almindelige bestemmelser og ordensregler. (Aalborg Kommune).
 10. Ny opførte huse skal være med spidstag med en hældning på min. 20°.
 11. Efter havegang, kan bestyrelsen iværksætte udbedring af huller i vejen, ud for haveparcellen, for haveejers regning, såfremt hullerne ikke er lukket inden 7 dage. Dette takseres til minimum en time a’ 150 kr. og ved forseelse 2. gang, pålægges bod i følge de nuværende regler.