HF Vesterkæret

Ingen vand om vinteren.

Der har været et opslag i Facebook gruppen, ang. at kommunen skulle have givet tilladelse til at holde vandet åbent hele året.

Dette er IKKE korrekt, både kommunen og kredsen, fastholder at vandet skal lukkes om vinteren.

Mvh. Bestyrelsen