HF Vesterkæret

Generalforsamling 2023

Kære medlem af Haveselskabet Vesterkær
Hermed indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §9.2 som afholdes:


Onsdag den 8. Marts 18:00 – 21:30 (Uge 10)
Adresse: Haraldslund, Taffelsalen, sal 2

Program:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning (fremsendes 2 uger før)
 • Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering ( do)
 • Behandling af indkommende forslag (do)
 • Valg af:
  a. Formand (2023)
  b. 4 Bestyrelsesmedlemmer (2023)
  c. Suppleanter
  d. Vurderingsfolk
  e. Revisor -/revisor suppleant
  f. Bunkermand/Flagperson
  g. Festudvalg
  Ikke på Valg ; Kasserer Anette Jensen & Rikke
  Holmgaard.
 • Eventuelt
  Emne fra bestyrelsen: Hvordan vurderes en kolonihave (v/Jørn Frost Olesen) oplæg på ca. 15 min.
  indkommende forslag/opstillinger bedes sendt ind senest 22. feb. Til ; info@vesterkaeret.dk
  2 uger før Generalforsamlingen udsendes :
  – Bestyrelsens beretning
  – Regnskab for 2022
  – Budget for 2023
  – Indkommende forslag
  – personer som ønsker at stille op til div. Poster
 • Tilmelding sker via mail:
  info@vesterkaeret.dk
  Dem uden email kan ringe/SMS til: 9183 0002/2012 9058
  Antal og havenr. påføres. (af hensyn til bestilling af mad)
  Seneste tilmelding er 1/3-23